Lagere eigen bijdrage voor deel van de Wmo

Assen – Dit voorjaar wil de gemeente de eigen bijdrage voor een deel van de Wmo verlagen of zelfs geheel afschaffen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat mensen afzien van noodzakelijke ondersteuning omdat ze die niet kunnen betalen. Voor de

Bron: NieuwsinAssen.nl