Waterschap bespaart vier miljoen euro door regenwater op te vangen

De rioolwaterzuivering in Echten wordt niet uitgebreid. Waterschap Drents Overijsselse Delta(WDODelta) bespaart daardoor vier miljoen euro.

Een beter afvoersysteem van regenwater in Hoogeveen zorgt ervoor dat er in de toekomst minder water naar de zuivering in Echten

Bron: Dagblad van het Noorden