WAT VALT ER TE KIEZEN, cultuur, sport en toerisme

De verkiezingen van de gemeenteraad monden uit in onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord tot 2022 en een nieuw college van B&W. Partijen onderhandelen op basis van hun verkiezingsprogramma. Een vergelijking van die programma’s kan dus een eerste indicatie opleveren over,

Bron: RTV Assen