Commissie Ruimtelijke Kwaliteit herbenoemd

Vroeger was er de Welstandscommissie, maar dat is verleden tijd. Tegenwoordig heeft Assen de zogenaamde Commissie Ruimtelijke Ordening. De leden daarvan worden door de raad benoemd. Afgelopen donderdag stemden ze in met de benoeming van de commissieleden.

De Commissie Ruimtelijke

Bron: RTV Assen