Wie verdient aan het TT festival moet er ook aan bijdragen

Het college stelt voor de precariorechten aan te passen, zodat alle ondernemers die aan het TT festival verdienen daar ook aan bijdragen. Het college stelt voor een tarief voor raamverkoop in te voeren van € 600 per ondernemer voor de

Bron: RTV Assen