BEGROTING 2019, veel ambities maar financiële zorgen over Sociaal Domein

Bij de presentatie van de begroting 2019 van de gemeente Assen speelden twee woorden de hoofdrol, AMBITIES en SOCIAAL DOMEIN. De ambities zijn de plannen in het bestuursakkoord. Het Sociaal Domein speelde een overheersende rol omdat er grote tekorten dreigen.

Bron: RTV Assen