Gemeente houdt 'forse buffer over voor magere jaren'

jun 04 , 9:25 Gemeente
stadhuis 2
De gemeente Assen heeft vorig jaar een forse buffer overgehouden en kan 24,1 miljoen euro toevoegen aan de Algemene Reserve. Op vrijwel alle programma’s kwam er meer geld binnen dan was begroot, meldt de gemeente. Op andere onderdelen werd er juist minder uitgegeven, zoals bij het meedoenbeleid en het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.
Het netto rekeningresultaat is nog ietsje hoger dan een jaar eerder en met een stand van ruim boven de 60 miljoen kan de Algemene Reserve zonder meer goed worden genoemd.
Volgens wethouder van Financiën Albert Smit is die buffer ook hard nodig: “Terwijl de inkt van de jaarrekening nog niet droog is, werken we inmiddels ook hard aan de kaderbrief 2025, waarin we vooruitblikken naar de toekomst. En dan zien we dat het vanaf volgend jaar al een hele kluif wordt om een sluitende begroting te maken. Daar moeten we ons terdege op voorbereiden.”
Het jaar 2023 was het eerste volledige kalenderjaar in deze bestuursperiode en daarin konden concrete resultaten worden geboekt. Zoals het openblijven van de kazerne in Assen, de totstandkoming van de Asser Ambitie Agenda en de uitverkiezing tot Groenste Stad van Nederland. De in december vastgestelde Groenvisie biedt duidelijke kaders voor andere plannen en ontwikkelingen. Zoals de wijkuitvoeringsplannen, waarmee de wijkgerichte aanpak verder vorm heeft gekregen. En de aanpak van de binnenstad, die inmiddels goed op gang is gekomen.
Samen met de gemeenteraad heeft het college een proces opgesteld om de inwoners van de stad nauw te betrekken bij de besluitvorming over het zwembad. Assen heeft ook in 2023 meer dan gemiddeld verantwoordelijkheid genomen in de opvang van asielzoekers. De gemeente heeft daarvoor een ruimhartige vergoeding ontvangen voor de aankoop van flexwoningen, die een bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van de woningnood.
Met het opstellen en voorleggen van de concept-structuurvisie voor het Havenkwartier komt de transformatie van dat gebied ook steeds dichterbij. Daarnaast is er hard gewerkt aan de verdere uitbouw van Kloosterveen , de Detailhandelsstructuurvisie, de voorbereiding van de reconstructie van het Milieupark en was de gemeente goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari.
Naar verwachting stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast op 4 juli.