Provincie ondersteunt culturele instellingen vanwege stijgende kosten

jun 27 , 9:15 Nieuws
assen drents museum overzicht
De provincie komt culturele instellingen in Drenthe tegemoet vanwege de kostenstijgingen van de afgelopen jaren. Aan 67 instellingen in de provincie wordt in totaal een subsidie van 700.000 euro verleend. Het gaat om een aanvullende bijdrage voor het jaar 2024 voor de stijging van energie-, loon- en materiaalkosten.
“De reden dat wij als college voor 2024 een eenmalige bijdrage verlenen is dat we het culturele aanbod in onze provincie willen behouden. Deze instellingen behoren tot de culturele basisinfrastructuur van onze provincie. Daar hechten wij grote waarde aan voor een divers en laagdrempelig aanbod over de hele breedte van het culturele veld”, aldus gedeputeerde Jisse Otter.

Cultuurnota

Met het verlenen van de subsidie geeft het college van Gedeputeerde Staten uitvoering aan het besluit dat Provinciale Staten op 20 december 2023 hebben genomen. Provinciale Staten besloten toen om eenmalig €2000.000,- beschikbaar te stellen voor de instandhouding van culturele instellingen. Dit vanwege de stijging van kosten in 2022 en 2023 tot 15%.
Voor de jaren 2025-2028 zijn de kostenstijgingen voor de instellingen meegenomen in de uitwerking van de Cultuurnota ‘Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt Cultuur’. Deze nota wordt op 26 juni behandeld in de statencommissie en op 10 juli 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.