Transformatieplan Hart voor Elkaar is goedgekeurd

jul 05 , 9:20 Nieuws
wza1
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Dokter Drenthe gaan samen de cardiologische zorg anders organiseren. Dat is nodig omdat de vergrijzing zorgt voor een stijging van het aantal mensen met hartproblemen, terwijl tegelijkertijd het aantal werkenden in de zorg afneemt. Het WZA en Dokter Drenthe hebben daarom een gezamenlijk plan ingediend bij Zilveren Kruis en VGZ. Nu de zorgverzekeraars dit plan hebben goedgekeurd, komt er geld vrij uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om het uit te voeren.
“We zijn ontzettend blij dat de zorgverzekeraars het belang zien van de manier waarop we de zorg willen veranderen en dat daarvoor geld beschikbaar komt vanuit het IZA”, zegt Hans Mulder, raad van bestuur van het WZA. Maar wat hij minstens zo mooi vindt, is dat het WZA en Dokter Drenthe allang met de uitvoering zijn begonnen. “De enige manier om de zorg echt te veranderen is door samen aan de slag te gaan. En in Drenthe hebben we dan het lef om gewoon te beginnen.” Ron Wissink, voorzitter raad van bestuur van Dokter Drenthe, sluit zich daarbij aan. “Vanuit Dokter Drenthe ondersteunen we de huisartsen in onze provincie en regelen we onder andere de huisartsenspoedzorg voor acute zorg buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijken. Om ook in de toekomst goede huisartsen- en ziekenhuiszorg beschikbaar te houden, hebben we een gezamenlijke aanpak nodig. Dit plan is daarvoor een mooie versneller.”

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg

Het goedgekeurde transformatieplan Hart voor Elkaar draagt bij aan de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), een landelijke afspraak tussen de overheid en zorgorganisaties. In het IZA staat dat de zorg zo moet worden georganiseerd dat het kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Het WZA en Dokter Drenthe doen dat door samen meer ervaring op te doen met al bestaande digitale middelen, zoals telemonitoring, thuismeten en digitale consulten, zoals beeldbellen. Ze kijken wat werkt en hoe ze dit breed en gestructureerd kunnen inzetten. Daarmee verandert uiteindelijk de manier waarop iemand zorg krijgt, afgestemd op dat wat nodig is. In het plan is ook veel aandacht voor een nauwere samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen. Dat gaat er onder meer voor zorgen dat een patiënt vaker bij de huisarts – dus dichtbij huis – onder behandeling kan blijven.

Juiste zorg op de juiste plek

De Drentse huisarts Bert Barla is binnen Hart voor Elkaar betrokken bij de werkgroep die kijkt of het mogelijk is om patiënten met boezemfibrilleren minder vaak door te verwijzen naar de cardioloog. “We kijken bijvoorbeeld of we een echo kunnen aanvragen bij het WZA, zonder de patiënt door te sturen. De cardioloog kijkt dan via een digitaal consult mee en geeft advies op afstand. De patiënt blijft dan bij de huisarts onder behandeling. En we verwijzen alleen als het écht nodig is, zoals bij pijn op de borst of benauwdheid.” In het ziekenhuis zorgt dit voor kortere wachttijden en minder achterstanden, zegt cardioloog Richard de Jong. Daarnaast zegt hij dat dit plan ook bijdraagt aan meer zelfredzaamheid van de patiënt. “Door patiënten beter te informeren over hun aandoening, kunnen ze beter met hun ziekte omgaan en weten ze zelf wanneer ze zorg moeten vragen. We laten ze de dingen die ze zelf kunnen ook meer zelf doen. Zoals zelf een afspraak inplannen, of thuis bloeddruk of gewicht meten en dit digitaal doorgeven. Dat maakt patiënten veel minder afhankelijk.” Het wordt meer maatwerk, zodat er in het ziekenhuis en bij de huisarts ruimte ontstaat voor wie echt zorg nodig heeft.

Elkaar kennen, vertrouwen en gunnen

Zoals WZA en Dokter Drenthe samenwerken is redelijk uniek, zegt Hans Mulder. “Dat zit vooral in de vanzelfsprekendheid van onze samenwerking. Tegelijk is het ook weer niet zo bijzonder, omdat we dat altijd al doen.” Hij doelt daarmee op Samen Zorg Assen, het netwerk waarin huisartsen, (thuis)zorgorganisaties en gemeenten in de regio Noord- en Midden-Drenthe al jaren samenwerken. “Daar hebben we echt in geïnvesteerd”, vult Ron Wissink aan. “Samen Zorg Assen is een mooie voedingsbodem waarop we bouwen. Het gaat om elkaar kennen, vertrouwen en gunnen. En om gewoon doen. We praten niet alleen, maar komen werkenderwijs verder.”

Nog drie transformatieplannen

Tegelijk met Hart voor Elkaar is in de regio nog een aantal transformatieplannen ingediend. Het gaat om Herstelgerichte Zorg, Medisch Generalistische Zorg en Advance Care Planning & Palliatieve Zorg. “We gaan ervanuit dat deze plannen ook goedgekeurd worden”, zegt Hans Mulder. “In Drenthe werken we onder de noemer De Gezonde Marke aan een brede gezamenlijke gezondheidsbeweging. En alle plannen zijn nodig om de zorgtransformatie compleet te maken.”