MVO-certificaten uitgereikt aan vijf Asser bedrijven

dec 01 2023, 11:10 Nieuws
afbeelding 1
Vijf organisaties uit Assen zij bekroond met het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-certificaat van AssenvoorAssen tijdens een MVO-bijeenkomst bij de WMD. Met het MVO-certificaat maken bedrijven en organisaties duidelijk dat zij maatschappelijk verantwoord of wel duurzaam en sociaal ondernemen en werken.
Het doel van AssenvoorAssen met het uitreiken van het MVO-certificaat is: het vinden en verbinden van alle organisaties in Noord Nederland, die actief bezig zijn met het verduurzamen van hun bedrijf en activiteiten. Zo wil AssenvoorAssen de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven en organisatie bevorderen en zo regionaal bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Het MVO-certificaat is bedoeld als een laagdrempelig certificaat, dat alle bedrijven en organisaties (groot en klein) in het Noorden kunnen krijgen als ze aan kunnen tonen dat ze MVO in hun bedrijfsvisie hebben en ook daadwerkelijk in de praktijk toepassen.

Uitgereikte certificaten

Financiële Inloop Zaak, Herenboeren Assen, IT Lions, SennZi, en Woonzorg de Hofstede bv werden in het zonnetje gezet door voorzitter Willem Hulshof. Deze organisaties ontvingen het MVO-certificaat en worden opgenomen in de MVO-gids van AssenvoorAssen. "De certificaten zullen een mooie plek krijgen op kantoor, zodat iedereen kan zien dat er MVO gewerkt wordt", aldus de organisatie.
"Het belang van AssenvoorAssen reikt verder dan de uitreiking van certificaten; het is een drijvende kracht achter regionale ontwikkeling. Door lid te worden van AssenvoorAssen, dragen bedrijven bij aan een duurzame toekomst voor Noord Nederland en inspireren ze anderen om hetzelfde te doen.", aldus Willem Hulshof, voorzitter van AssenvoorAssen.
( Op de foto v.l.n.r. Mario ten Berge, Mark van Dam, Reinder Oosting, Leonie Mensen en Georg Kreuzberg.)