Vertrouwenspersoon voor amateurkunstsector in Drenthe

mei 14 , 13:30 Nieuws
dr uitmaand opening sv10486
De Drentse amateurkunstsector heeft sinds kort een provinciale vertrouwenspersoon waarmee leden in gesprek kunnen over zaken als grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en pesten. De vertrouwenspersoon wordt beschikbaar gesteld door Stichting Kunst & Cultuur (K&C) die hierin samenwerkt met de SESAM academie.
“Voor elk lid moet een koor, orkest of theatervereniging een veilige plek zijn”, zegt Marjelle Over van K&C. “De meeste organisaties zijn dat gelukkig ook. Maar er kunnen situaties ontstaan waarin ongewenst gedrag voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan vervelende opmerkingen van een medespeler of een dirigent. Of iemand die wordt buitengesloten of belachelijk wordt gemaakt op basis van kleur of gender. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat leden dan weten bij wie ze terecht kunnen”.

Bijbehorende kosten

Veel verenigingen staan open voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon, maar de bijbehorende kosten vormen vaak een obstakel. Door provinciebreed één deskundige aan te stellen wordt een vertrouwenspersoon voor elke amateurclub bereikbaar. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het waarborgen van een veilige omgeving voor iedereen die actief is in de kunsten.
Om het belang van het onderwerp en de rol van de vertrouwenspersoon te benadrukken wordt op maandagavond 27 mei een bewustwordingswebinar voor amateurkunstverenigingen georganiseerd. Verenigingen kunnen zich hier voor aanmelden via www.kunstencultuur.nl .
K&C werkt nauw samen met de SESAM-academie, een landelijke non-profit organisatie die steun en advies geeft aan maatschappelijke organisaties waarbinnen vrijwilligers actief zijn. De organisatie zorgt voor een gecertificeerde vertrouwenspersoon die gesprekken kan voeren over onder andere grensoverschrijdend gedrag, integriteit, discriminatie, intimidatie en pesten.
“De vertrouwenspersoon kan helpen door samen met het lid te kijken naar wat er moet gebeuren om de onveilige situatie te veranderen”, zegt Marjelle.